logo

  Läntinen tanssin aluekeskus

  Regionala danscentret i Västra Finland

  Regional Dance Centre of Western Finland

  Linnankatu 24, 20100 Turku, Finland

 info(at)l-tanssi.fi

 

 

STRETCH 2019–2020

Ensimmäiset STRETCH 2019–2020 -tapaamiset järjestetään Turussa (2019) ja Göteborgissa (2020).

 

Stretch 2019 on 17.–20.10.2019 Turussa tapahtuva tanssin ammattilaiskentän verkostoitumistapahtuma.
Stretch rakentuu vuosina 2008–2015 luodun keðja-verkostolle (www.kedja.net). Stretch venyttää keðjan käsitteitä laajentamalla käsitystä taiteilijan työnkuvasta, työkentästä ja sen rakenteista. Pohjoismainen tanssiverkosto laajentaa yhteisöllistä ammattikenttää kutsumalla tapahtumaan organisaatioita ja ammattilaisia Baltian ja Euroopan maista. Tapahtuman osallistujatavoite on 250 alan ammattilaista ja taiteilijaa.
 
Stretch koostuu keskusteluista, seminaareista, työpajoista ja luennoista, joissa pohditaan tanssin nykytilaa niin yhteiskunnallisella kuin yksilölliselläkin tasolla. Ohjelmistoon kuuluvat myös aamutunnit, iltaohjelma sekä tapaamiset, joissa osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua toisten ammattilaisten kanssa sekä saada vertaistukea. Osallistujia saapuu paikalle Pohjoismaista sekä muun Euroopan alueelta keskustelemaan, jakamaan hyviä käytäntöjä, ideoimaan ja verkostoitumaan.
 
Tapahtuman pääteema on expanding professionalism, ja sitä käsitellään tanssin ammattilaisen, taiteilijan ja tekijän näkökulmasta. Pääteemaan kytkeytyy kolme alateemaa:
 
Taiteilijan ammatillinen kasvu ja kehitys
Alan uudet toimintamallit
Vuorovaikutus ja kommunikaatio tanssin ympäristöissä
 
Näiden teemojen kautta Stretch vastaa osaltaan tanssin alan ajankohtaisiin sekä tulevaisuuskuvaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi herätetään toimintakenttää virkistäviä keskusteluja, nostetaan esille kulttuuripoliittisia näkökulmia sekä luodaan uusia yhteyksiä paikallisten, pohjoismaisten ja kansainvälisten verkostojen välille.
 
Tapaamisten avulla Stretch 2019–2020 löytää uusia keinoja ja strategioita, joiden avulla tietoisuus tanssista sekä ammattimaisista tuotannoista tulisi näkyväksi katsojille ja yhteisöille niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisestikin.
www.kedja.net

OPEN CALL:
NEW PERFORMANCE TURKU FESTIVAL X STRETCH 2019
 
Nyt haetaan teosehdotusta osaksi Stretchin ja New Performance Turku Festivalin yhteistä esitysohjelmistoa!
 
Valitulle teokselle tarjotaan esityspaikka osana kahden tapahtuman ohjelmistoa, esitystila, tekniset resurssit sekä esityskorvaus ja matkakulut. Teoksen valinnasta vastaa New Performance Turku Festivalin ja Läntisen tanssin aluekeskuksen työntekijöistä koostuva jury.
 
Vuoden 2019 New Performance Turku Festivalin tematiikka toteutuu FUTURES-teemalla.
Millaisia erilaisia tulevaisuuksia voimme nähdä, kuvitella ja unelmoida nyt, kun maailmankuvamme on muuttumassa ilmastonmuutoksen ja sen mukanaan tuomien ennakoimattomien vaikutusten myötä? Festivaali pyrkii hahmottamaan erilaisten teosten keinoin sitä, miten tarkastella aikaa tästä ajasta eteenpäin sekä sitä, millaisia välineitä ja tulevaisuudenkuvia meillä on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen.

Hae>https://ssl.tapahtumakone.fi/nptf-opencall

Rekisteröityminen on käynnissä!
 
Ohjelmistojulkistuksia tulossa pian, seuraa siis Stretchiä myös somessa
www.facebook.com/stretchkedja
www.instagram.com/stretch.kedja

Tapahtumakalenteri

kesäkuu 2020
M T K T P L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

TS Hyvinvointi/Tanssi on turkulainen perusoikeus
Tilaa uutiskirje