logo

 ALUEKESKUSPALKKAHAKU 2019

Läntinen tanssin aluekeskus avaa aluekeskuspalkkahaun 10.9.2018 vuodelle 2019.
Hakuaika on 7.10.2018 mennessä.

Aluekeskuspalkkaa myönnetään ensisijaisesti varsinaissuomalaisille ja satakuntalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Sitä voidaan myöntää myös alueen ulkopuolisille tanssitaiteilijoille, jos työskentely tapahtuu alueella. Aluekeskuspalkan myöntäminen edellyttää, että työ tulee näkyväksi aluekeskuksen toimintana.

Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn kehittymistä. Palkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi/henkilö/vuosi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Palkkaa voi hakea taiteilija, työryhmä tai alueyhteistyökumppani. Haettaessa projektin omarahoitusosuus katsotaan eduksi, mutta sitä ei edellytetä.

Aluekeskuspalkkaa haetaan lomakkeella, johon liitetään oma työsuunnitelma. Haun perusteella LTAn asiantuntijaryhmä kutsuu dialogiseen neuvotteluun, jossa keskustellaan työskentelystä ja sen edellytyksistä. Keskustelu on avoin ja vuorovaikutteinen. Keskusteluiden pohjalta valitaan tuettavat taiteilijat vuodelle 2019. Niille, jotka eivät saa kutsua neuvotteluun järjestetään oma sparrausryhmätapaaminen. Ryhmässä pohditaan oman työskentelyn kirkastamista ja tuetaan taiteilijan työskentelyä edelleen.

Keskustelut käydään Läntinen tanssin aluekeskuksen hallituksen puheenjohtajan Lasse Lindholmin, hallituksen taiteilijajäsenen Leena Kelan, yhden ulkopuolisen asiantuntijan sekä LTA:n toiminnanjohtaja Sanna Meskan kanssa.

Hakemukset tulee toimittaa 7.10.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info(at)l-tanssi.fi. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. Huolehdi ajoissa hakemuslomake ja liitteet sellaiseen muotoon, että saat toimitettua ne sähköpostitse.

Lataa hakulomake tästä:
Hakulomakkeen liitteeksi: työsuunnitelma, budjetti ja hakijan tai työryhmän jäsenten ansioluettelot

Päätökset tehdään aluksi ehdollisina. Vuoden 2019 lopulliset päätökset tehdään vuoden 2019 rahoitustilanteen varmistuttua.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Sanna Meska, sanna.meska(at)l-tanssi.fi, puh. 0400 546 016


Tiedoksi: Turussa järjestetään lokakuussa Stretch 2019 -expanding professionalism tanssin kansainvälisen ammattilaisyhteisön tapahtuma. Tapahtuman teemana on taiteilijan laajeneva työnkuva. Jos ideasi olisi sopiva tähän yhteyteen mainitse siitä työsuunnitelmassasi. Tulossa myös teemahaku, jossa alueen tanssitaiteilijoilla on mahdollisuus esittää työtään tapahtumassa, ehdottaa teosta tai teoskonseptia. Lisätiedot: Sanna Meska 0400 546016
Lisätietoa>

        


LTA-LÖN 2019

Regionala danscentret i västra Finland (LTA) öppnar 10.9.2018 ansökan gällande LTA-lön för år 2019.
Ansökningstid fram till 7.10.2018.

LTA-lön beviljas i första hand till frilansande danskonstnärer i Egentliga Finland och Satakunta för konstnärligt arbete. LTA-lön kan även beviljas för danskonstnärer från andra regioner, förutsatt att arbetet sker inom LTA’s verksamhetsområde. Beviljandet av LTA-lön förutsätter att arbetet görs synligt som en del av LTA’s verksamhet.

Arbetet under löneperioden kan vara produktionsinriktat, work in progress -arbete eller annan konstnärlig verksamhet som stöder den sökandes utveckling inom det egna konstnärliga arbetet. Lön kan beviljas 1-3 mån/person/år och är ett personligt anställningsförhållande. LTA-lön kan sökas av enskild danskonstnär, arbetsgrupp eller regional samarbetspartner. Egen delfinansiering gällande projekt ses som en fördel, men är inget krav.

LTA-lön sökes med en blankett, till vilken den egna arbetsplanen bifogas. En panel bestående av sakkunniga inbjuder sedan utvalda sökanden till ett samtal där arbetsplanen och förutsättningarna diskuteras. Denna diskussion förs som en jämlik dialog mellan parterna. Utifrån dessa samtal väljs de danskonstnärer som beviljas LTA-lön för 2019. För dem som inte blir inbjudna till samtal, ordnas ett eget handledningstillfälle. Detta handledningstillfälle är till för att vidareutveckla och tydliggöra den egna konstnärliga idén.

Sista ansökningsdag är 7.10.2018. Ansökningsblanketten inklusive bilagor skickas per e-post till info(at)-tanssi.fi. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Ladda ner ansökningsblanketten här:
Bilagor till ansökan: arbetsplan, budget samt CV (arbetsgrupp: alla medlemmars CV:n bör bifogas)

De slutgiltiga besluten görs så snart finansieringen för år 2019 är säkerställd.

Vid frågor: Verksamhetsledare Sanna Meska, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. , tel. 0400 546 016
 

Stretch 2019 – expanding professionalism:
I oktober arrangeras I Åbo Stretch 2019 – ett internationellt evenemang för professionella danskonstnärer. Om du är intresserad av att delta med din idé/ditt projekt, nämn detta i din arbetsplan. En tema-ansökning gällande Stretch 2019 kommer att utlysas, där regionens danskonstnärer har möjlighet att dela sitt arbete under evenemanget, föreslå en produktion eller ett koncept.
Vid frågor: Sanna Meska tel. 0400 546 016

 

Läntisen tanssin aluekeskuksen tanssitaiteen residenssi Raumalla

Läntinen tanssin aluekeskus avaa residenssihaun Raumalle kesäkuuksi 2019. Hakuaika on 10.9.-7.10.2018.
Residenssitaiteilija valitaan samassa yhteydessä Läntisen tanssin aluekeskuksen lokakuun aluekeskuspalkkojen kanssa.
 
Taiteilija saa kuukauden palkan työskentelystään. Lisäksi hän saa käyttöönsä asunnon sekä tanssitilan mahdollisuuksien mukaan. Taiteilijan toivotaan järjestävän kaksi lyhytkurssia nuorille yhteensä 3 h /päivä.

Tanssitaiteen residenssi on kohdennettu ensisijaisesti tanssitaiteen ammattilaisille.
Haku Raumarsin sähköisellä lomakkeella osoitteessa: http://www.raumars.org/fi/info-taiteilijoille/hakulomake
Täytä lomake soveltuvin osin.

Residenssijakso on kuukauden pituinen. Matkakustannuksiin tai muihin kustannuksiin ei osoiteta erikseen tukea. Vierailijoita otetaan pääsääntöisesti yksi kerrallaan.

Residenssitaiteilija valitaan työsuunnitelman perusteella. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä aikoo residenssijakson aikana tehdä, miten työskentely tulee näkyväksi Raumalla ja miten se vaikuttaa omaan taiteelliseen toimintaan. Päätökset tehdään loppuvuoden 2018 aikana. Residenssijakso raportoidaan lyhyellä residenssikertomuksella, joka toimitetaan kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.


Tiedustelut:

Läntinen tanssin aluekeskus
Toiminnanjohtaja Sanna Meska
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.; puh. +358 400 546 016

  

Tapahtumakalenteri

toukokuu 2019
M T K T P L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31Tilaa uutiskirje