logo

Tanssikummit liikuttavat kotihoidon asiakkaita Liedossa, Paimiossa ja Kaarinassa!

Kuvassa: Malwiina Heikkilä ja Jennifer Joffs
Kuva: Riikka Campomanes

 

 

KUMMI KOTONA – kulttuurihyvinvointi kotona elämisen osana –hanke

 

Vuoden 2013 keväällä Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Läntiselle tanssin aluekeskukselle 40 000€ taiteen ja kulttuurin kunta- ja aluehallinnon kehittämishanketukea KUMMI KOTONA –– kulttuurihyvinvointi kotona elämisen osana –hankkeeseen. Hanketta toteutetaan parhaillaan Varsinais-Suomessa yhteistyössä Kaarinan, Liedon ja Paimion kuntien kanssa.


Läntisen tanssin aluekeskuksen tuottamaa ja ammattitanssitaiteilijoiden toteuttamaa Tanssikummitoimintaa on jo muutaman vuoden ajan toteutettu vanhainkotien ja palvelutalojen arjessa.  Tänä syksynä, Kummi kotona hankkeen myötä, Tanssikummit ovat aloittaneet työskentelyn uudenlaisessa ympäristössä ja jalkautuneet kotihoidon asiakkaiden pariin.  Kummi kotona -hankkeessa Tanssikummitoimintaa kehitetään erityisesti kotipalveluiden, kotisairaanhoidon ja kotihoidon tukipalvelujen asiakkaille, omaishoitajille ja palveluissa työskenteleville. 


Hankkeen tavoitteena on koetun terveyden ja hyvinvoinnin sekä henkisen vireyden vahvistaminen tanssin keinoin. Kummi kotona hanke tarjoaa kulttuuripalveluja ryhmille, jotka eivät pääse nauttimaan kulttuuripalveluiden positiivisista vaikutuksista kodin ulkopuolella. Toiminta tarjoaa myös uudenlaisia fyysisiä liikuntamahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämiseksi. Hankkeessa mukana olevat kunnat osallistuvat hankkeeseen omarahoitusosuudella. Kunnissa yhteistyötä tehdään kulttuuripalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Tanssikummit työskentelevät tiiviissä vuorovaikutuksessa kotihoidon hoitohenkilökunnan kanssa.


Esimerkikisi Liedon kunnassa Tanssikummit työskentelevät 12 kotihoidon asukkaan kanssa, vieraillen heidän luonaan kaksi kertaa viikossa. Tanssikummin työ on läsnäoloa, liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tanssikummi toimii matkaoppaana hetkellisiin kehollisiin onnistumiskokemuksiin, muistoihin ja irtiottoihin arjesta. Tanssikummin ohjauksella liikutaan luovasti lähtökohtana oman kehon mahdollisuudet.
Jokaisen voi tanssia omista lähtökohdista, ja toiminnan tehtävä on aktivoida liikkumaan
onnistumiskokemusten kannustamana. Työskentelyn tarkoituksena on löytää oma keho ja sen
liike sekä opetella nauttimaan niistä. Jokainen tehty liike on oikea ja hyvä.


Kummi kotona -hankkeen vastuutaho on vapaan kentän tanssitaiteilijoiden välittäjäorganisaationa toimiva Läntinen tanssin aluekeskus, joka vastaa toiminnan kehittämisestä ja toteutuksesta. Aluekeskuksen ydintehtäviin kuuluu tanssitaiteilijoiden työllistämisen lisäksi taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Läntinen tanssin aluekeskus on ainoa taho, joka tarjoaa huippulaatuisia tanssin välineellisen käytön palveluja kuntasektorille Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.


Läntinen tanssin aluekeskus
Riikka Campomanes

riikka.campomanes(at)l-tanssi.fi

0400 546019

 

Uusi Tehy-lehti kertoo, miten Kaarinan kulttuuripalvelut ja Läntinen tanssin aluekeskus veivät tanssia kotihoitoon. Selaile sivulle 52!
http://www.tehylehti.fi/lehti/20140114/#52

Tapahtumakalenteri

maaliskuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ajankohtaista

Ryppäitä! on Riikka Kosolan ryhmäteos...Tilaa uutiskirje