logo

STRETCH 2019–2020

Ensimmäiset STRETCH 2019–2020 -tapaamiset järjestetään Turussa (2019) ja Göteborgissa (2020). Tapahtumat koostuvat keskusteluista, seminaareista, työpajoista ja luennoista, joissa pohditaan tanssin nykytilaa niin yhteiskunnallisella kuin yksilölliselläkin tasolla. Osallistujia saapuu paikalle Pohjoismaista sekä muista Euroopan maista keskustelemaan, jakamaan hyviä käytäntöjä, ideoimaan ja verkostoitumaan.


STRETCH 2019 -tapaaminen järjestetään Turussa 17.–20.10.2019 ja sen pääteema on expanding professionalism (ammattilaisuuden laajentaminen). Teemaa käsitellään ammattilaisen, taiteilijan ja tekijän näkökulmasta.  STRETCH keskittyy käsittelemään tätä pääteemaa kolmen alateeman kautta:


   1. Yksilön kehitys ja uudet taidot
   2. Uudet tuotannon toimintamallit
  3.  Vuorovaikutus yhteiskunnassa sekä kehittyneempi kommunikaatio tanssista


Näiden teemojen kautta STRETCH pyrkii herättämään keskustelua, joka virkistää työkenttää, laajentaa sitä, nostaa esille kulttuuripoliittisia näkökulmia sekä luo uusia yhteyksiä paikallisten, pohjoismaisten ja kansainvälisten verkostojen välille. Ohjelmistoon kuuluvat myös aamutunnit, iltaohjelma sekä tapaamiset, joissa osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua toisten ammattilaisten kanssa sekä saada vertaistukea.


STRETCH rakentuu vuosina 2008–2015 luodun keðja-verkoston (www.kedja.net) pohjalta. STRETCH venyttää keðjan käsitteitä laajentamalla käsitystä taiteilijan taidoista sekä työkentästä ja sen rakenteista. Pohjoismainen tanssiverkosto laajentaa yhteisöllistä ammattikenttää kutsumalla tapahtumaan organisaatioita ja ammattilaisia Baltian ja Euroopan maista. Tapahtuman osallistujatavoite on 250 tanssialan ammattilaista ja taiteilijaa.


Tapaamisten avulla STRETCH 2019–2020 pyrkii löytämään uusia keinoja ja strategioita, joiden avulla tietoisuus tanssista sekä ammattimaisista tuotannoista tulisi näkyväksi katsojille ja yhteisöille niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisestikin.

Tapahtumakalenteri

helmikuu 2019
M T K T P L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Ajankohtaista

Läntisen tanssin aluekeskuksen...Tilaa uutiskirje