logo

Liikkuvat
Mielikuvatyöpaja lapsen luovuuden ja myönteisen liikkumiskokemuksen tukemiseksi


Lapsille suunnatussa Liikkuvat-mielikuvatyöpajassa luodaan tarinaa ja liikutaan tarinassa lapsen ehdoilla. Tarinaa ja liikettä ideoidaan yhdessä eteenpäin ja jokainen saa olla mukana luomassa niitä. Luovan liikkeen ja tanssin avulla tuetaan lapsen sisäistä motivaatiota liikkua ilman suorituskeskeisyyttä.  

Suomenkielinen PDF esite

Liikkuvat- työpajat olivat syksyllä 2015 osa Kaarinan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Lisätietoja:

http://www.kaarina.fi/tiedotteet_media/kaikki_tiedotteet/kulttuuripalvelut/fi_FI/kulttuurikasvatus_syksy15/

 

Liikkuvat
Fantasiverkstad som stöder barnets kreativitet och positiva rörelseupplevelser


Utvecklingsarbete och pilotprojekt: Regionala danscentret i Västra Finland , danskonstnärer Jennifer Joffs, Kaisa Koulu
Ledare: danskonstnärer Jennifer Joffs, Kaisa Koulu, Malwiina Heikkilä, Annastiina Saastamoinen
Längd: 60 min
Pris: från 70€
Grupper:
·    Barn i samma ålder under 5 år max. 10 barn
·    Barn i samma ålder över 5 år max. 15 barn
·    Skolgrupper: 1 klass
·    Vuxen + barn (0-6 - åringar kan delta i samma grupp): 10 par
·    Familjedagvårdargrupper: max 3 dagvårdare med barn

I fantasiverkstaden skapar vi en berättelse och rör oss samtidigt i berättelsen. Vi framskrider på barnens villkor och med utgångspunkt i deltagarnas egna idéer. Var och en får vara delaktig i skapandet av såväl berättelse som rörelse. Med hjälp av kreativ rörelse och dans stöder vi barnets inre motivation att röra sig utan prestationskrav.

Målsättningar:
·    Att skapa en personlig upplevelse av rörelsen
·    Att bli hörd och sedd
·    Att visa hänsyn och dela erfarenheter och idéer i gruppen
·    Genom verksamheten utmanas och uppbryts en invand gruppdynamik; var och en har en viktig roll i gruppen. Även de försiktigare barnen tas i beaktande och de vildare får hjälp att koncentrera sig.


Mer information:
Regionala danscentret i Västra Finland
Riikka Campomanes
riikka.campomanes(at)l-tanssi.fi    
p. 0400 546019

Tapahtumakalenteri

syyskuu 2019
M T K T P L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Ajankohtaista

HAKU AUKI: KIERTOLIIKE-TAITEILIJA 2020  Kiertoliike on...Tilaa uutiskirje