logo

  Läntinen tanssin aluekeskus

  Regionala danscentret i Västra Finland

  Regional Dance Centre of Western Finland

  Linnankatu 24, 20100 Turku, Finland

 info(at)l-tanssi.fi

 

 

Lävitse
Liikeilmaisun työpaja kohti vahvempaa minäkuvaa ja sosiaalisesti vastuullista käytöstä


Nuorille suunnatussa Lävitse-työpajassa vahvistetaan vuorovaikutustaitoja ja kehitetään sosiaalista kanssakäymistä luovan tanssin ja ohjattujen liikeimprovisaatioharjoitusten avulla. Työpajassa opitaan suvaitsevaisuutta, luottamusta, avoimuutta ja yhteistyötaitoja. Työpaja avaa väyliä oman muuttuvan vartalon ja olemuksen hyväksymiseen, tunteiden ilmaisemiseen ja luovuuteen.

 

Lävitse
Verkstad för rörelseuttryck mot en starkare självbild och socialt ansvarsfullt agerande

Utvecklingsarbete och pilotprojekt: Regionala danscentret i Västra Finland, danskonstnär Annastiina Saastamoinen
Ledare: danskonstnärer Annastiina Saastamoinen, Jennifer Joffs, Malwiina Heikkilä, Saara Annala
Längd: 60 min
Pris: från 70€
Gruppstorlek: 4-15 pers eller en klass + lärare

I Lävitse-verkstaden stärker deltagarna sin kommunikationsförmåga och utvecklar sociala färdigheter genom kreativ dans och ledda rörelseimprovisationsövningar. Vi lär oss om tolerans, tillit, öppenhet och samarbete. Genom verkstaden rör vi oss mot en större acceptans inför den egna kroppens och tillvarons föränderlighet, mot våra känslor och vår kreativitet.

Målsättningar:
·    Vi söker egna gränser och mod att uttrycka oss genom rörelse
·    Vi bekantar oss med den egna kroppens rörelse och lär oss att känna och acceptera den egna kroppen
·    Vi finner glädjen i att röra sig tillsammans

Mer information:
Regionala danscentret i Västra Finland
info(at)l-tanssi.fi    
p. 0400 546019

Tapahtumakalenteri

huhtikuu 2020
M T K T P L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

TS Hyvinvointi/Tanssi on turkulainen perusoikeus
Tilaa uutiskirje