logo

  Läntinen tanssin aluekeskus

  Regionala danscentret i Västra Finland

  Regional Dance Centre of Western Finland

  Linnankatu 24, 20100 Turku, Finland

 info(at)l-tanssi.fi

 

 

KEHONERO
Liikelähtöinen elämäntaitotyöpaja aivoterveyden ylläpitämiseksi

KehoNero -työpajassa aktivoidaan ja stimuloidaan aivoja ja muistia luovan liikkumisen, tanssin ja luovan itseilmaisun harjoitteita hyväksi käyttäen. Liikutaan, tanssitaan, nähdään, kuunnellaan, kohdataan ja  kannustetaan lempeästi rikkomaan rajoja ja tekemään toisin.

 


KEHONERO
Rörelsebaserad livskunskapsverkstad för upprätthållandet av hjärnhälsan


I KehoNero –verkstaden aktiverar och stimulerar vi hjärnan och minnet genom övningar i kreativ rörelse, dans och kreativt uttryck. Vi rör oss, dansar, ser, hör, möts och uppmuntras till att tänja på gränser och göra annorlunda.

Målsättningar:
·    Förbättrad livskvalitet i vardagsrutinerna: vi öppnar ögonen, öronen och kroppen för hörande, seende, möten och beröring
·    Ökad fysisk, psykisk och social närvaro
·    Stärkt samband mellan kropp och själ, kroppsmedvetenhet och självförtroende
·    Uppmuntran till mångsidigt kroppsligt och verbalt uttryck

Utvecklingsarbete och pilotprojekt: Regionala danscentret i Västra Finland, danskonstnär Jonna Aaltonen
Ledare: danskonstnärer Jennifer Joffs, Jonna Aaltonen, Saara Annala, Malwiina Heikkilä, Emmi Hyvönen
Längd: 60 min
Pris: från 70€
Grupp: 4-20 pers.

Tapahtumakalenteri

huhtikuu 2020
M T K T P L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

TS Hyvinvointi/Tanssi on turkulainen perusoikeus
Tilaa uutiskirje