logo

  Läntinen tanssin aluekeskus

  Regionala danscentret i Västra Finland

  Regional Dance Centre of Western Finland

  Linnankatu 24, 20100 Turku, Finland

 info(at)l-tanssi.fi

 

 

Tanssikummi®

Taidelähtöistä hyvinvointipalvelua
Tanssikummi®-toiminta on pitkäkestoista tanssitaidelähtöistä työskentelyä erilaisissa yhteisössä mm. vanhainkodeissa, palvelutaloissa, vammaisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja vastaanottokeskuksissa. Tanssikummi voi myös työskennellä kotihoidon asiakkaiden luona ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Kummi työskentelee yhteisössä osana sen arkea. Tanssikummeina työskentelevät ammattitanssitaiteilijat.

Tanssikummin työ
Tanssikummin työ on läsnäoloa, kuuntelua ja kohtaamista. Se on myös liikkumista ja liikuttamista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kosketus on tärkeä osa toimintaa.
Tanssikummin ohjauksella liikutaan luovasti lähtökohtana jokaisen oman kehon mahdollisuudet. Jokainen voi tanssia omista lähtökohdista, ja toiminnan tehtävä on aktivoida liikkumaan onnistumiskokemusten kannustamana. Työskentelyn tarkoituksena on löytää oma keho ja sen liike sekä opetella kuuntelemaan ja nauttimaan niistä. Periaatteena on, että jokainen tehty liike on oikea ja hyvä. Näin ollen kaikki osaavat tanssia.
Tanssikummi toimii matkaoppaana hetkellisiin kehollisiin onnistumiskokemuksiin, muistoihin ja irtiottoihin arjesta. 

Tanssikummin kanssa mm.
 Tehdään liikkeellisiä harjoituksia mm. tasapaino, koordinaatio, motoriikka
 Herkistetään aisteja ja herätellään tunteita
 Matkataan mielikuvituksessa ja tehdään pieniä tansseja erilaisista aiheista
 Kuunnellaan musiikkia tai inspiroidutaan kuvista tai muusta taiteesta, materiaaleista
 Katsotaan tanssia, keskustellaan tanssista ja liikkeestä.

Tanssikummi yhteisössä
Tanssikummi työskentelee yhteisössä, niin kuin sen muutkin työntekijä; tulee aamulla ja lähtee iltapäivällä, tai jos häntä tarvitaan iltavuorossa, niin sekin onnistuu. Tanssikummi on residenssitaiteilija, joka työskentelee koko yhteisön kanssa ja heidän hyväkseen. Tanssikummi vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta ja luo uusia mahdollisuuksia kohtaamiselle. Tanssikummi tuo yhteisöön uuden näkökulman ja uusia työtapoja, jotka virkistävät myös työyhteisön rutiineja.
 Taiteilija on kokoajan läsnä hetkessä ja valmis muuttamaan suunnitelmia. Joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin työtapoihin ovat hänelle arkea. Hänellä on ammattitaitoa nähdä luovuutta ja hetkiä luovuudelle kokoajan ja kaikkialla yhteisössä ja sen jäsenissä.
Tanssikummi ei ole yhteisössä opettaja eikä hoitaja, ja vaikka hän voi itsenäisesti työskennellä yhteisössä, niin ei kuitenkaan yksin. Hänellä on vaitiolovelvollisuus.


Tanssikummit, keitä he ovat?
 Tanssikummeina työskentelevät ammattitanssitaiteilijat, jotka ovat liikkeen ja kehon ammattilaisia. Tanssikummi on lisäksi erikoistunut taidelähtöiseen toimintaan ja soveltavaan tanssiin ja heillä on runsaasti työkokemusta erilaisten erityisryhmien kanssa toimimisesta. Läntisen tanssin aluekeskuksen Tanssikummeja on tällä hetkellä kymmenen ja heitä koulutetaan jatkuvasti. He ovat mm. saaneet ensiapukoulutusta.
Tanssikummit ja heidän tukiryhmä  (tuottaja, työnohjaaja) muodostavat ns. Hyvinvointitiimin.  Tiimin avulla Tanssikummi-palvelua kehitetään koko ajan ja Tanssikummien hyvinvoinnista pidetään huolta mm. vertaistuen ja työnohjauksen avulla.


Tilaajalle
Tilaajalle Tanssikummi-palvelu on turvallinen ja luotettava tapa ostaa ns. avaimet käteen periaatteella.  Tanssikummin sairastapauksessa voimme tarvittaessa tarjota sijaisen. Tanssikummit ovat työsuhteessa Läntiseen tanssin aluekeskukseen, joka myös huolehtii vastuullisesti työnantajavelvollisuuksista.

 


Tanssikummitoiminnan arvot
Tanssikummi-palvelun arvoja ovat vastuullisuus, eettisyys, läsnäolo ja empatia.

Tanssikummi palautetta
 ”Tanssikummi sulautui hienosti työyhteisöön ja sai työntekijätkin kiinnostumaan asiasta. Oli hyvä, että toiminnassa ei ollut sitovaa aikataulua tai suunnitelmaa vaan työ oli osa arkea.”
”Ulkopuolinen osaaja tuo uutta myös talon omien ohjaajien elämään tanssikummi otti pelkäämättä kontaktia erilaisiin asiakkaisiin. Monet syrjään vetäytyvät asiakkaat olivat yllättäen innokkaasti mukana. Meillä voi kyllä puhua joidenkin asiakkaiden "heräämisistä"

”Osasto rauhoittui selvästi tanssitoiminnan takia ja vaikutus kesti tunteja.
Me emme osanneet odottaa mitään, mutta Tanssikummi vetäisi niin asiakkaat, omaiset
kuin työntekijätkin mukaan.
Parin päivän päästä tanssikummia alkoivat kysellä nekin, jotka olivat aluksi päättäneet kieltäytyä tanssista”

”Työskentely Tanssikummin kanssa sujui hyvin, ja hänen yhteistyö lasten ja aikuisten kanssa oli luontevaa.  Tanssikummin läsnäolo rauhoitti lapsia ja kummi oli lasten kanssa hyvin läsnä.”

”Toiminta integroitui luontevasti koulupäivään ja eri oppiaineisiin. Oli mukava nähdä, miten uskonnon, matematiikan tai biologian oppiaineet sulautuivat liikkeen keinoin opetettavaan asiaan. Uuden opsissa korostetaan liikunnan merkitystä ja liikkumista. Näin ollen Tanssikummin työ tulevaisuudessa olisi ihanteellinen tapa toimia yhdessä koulujen ja luokkien kanssa.”

”Tanssikummi toi lisäarvoa kouluumme; opettajille ja oppilaille. Saimme opettajina monta vinkkiä liikuttaa, integroida liike ja eri oppiaineet, tulevan opsin toteuttajina. Oppilaat saivat mukavia muistoja liikuttamisesta ja liikkeestä sekä hyvän esikuvan itselleen.”


Kysy tarjousta:

Läntinen tanssin aluekeskus
info(at)l-tanssi.fi
0400 546019

Lue lisää Tanssikummien työskentelystä blogista Tanssi on turkulainen perusoikeus
Keho muistaa

Tanssikummit Facebookissa>

 Tanssikummit työskentelivät mm.

2018
Pansion vastaanottokeskuksessa
Turun kaupungin valmistavassa opetuksessa (Valmo) Peltolan ammatti-instituutissa
Lue lisää>

Servicehuset Wilén och Hemmet
Turun vanhuspalvelukeskukset 1,2,3,4
Turun varhaiskasvatuksen yksiköt

2017
Kaarinan kaupungin kotihoidon asiakkaiden luona (kevät-syksy)
Artsequal-hankkeen video toiminnasta "Miten tanssi vaikuttaa?" https://youtu.be/PQAmeaiX6l0

Servicehuset Wilén och Hemmet
Turun alakouluissa (29) osana Turun kaupungin Suomi 100 hanketta
Majanummen ja Varissuon nuorisotilat
Perhehoitokoti Säde, Kaarina

2016
Ruiskadun päiväkodissa
Vammaisten monitoimikeskus Tiklissä
Kaarinan terveyskeskuksessa
Manillan taidekarnevaalit
”Hur mår du Norden? konferenssissa

 

Läntinen tanssin aluekeskus on kehittänyt Tanssikummi-toimintaa yhdessä tanssitaiteilijoiden ja hoitohenkilökunnan kanssa vuodesta 2009 erilaisissa hankkeissa

ArtsEqual- tutkimushanke

Kummi kotona - hanke

Hymykuopat / Kolmas lähde

Osaattori

Kuva I ja II

ToLiVa

Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelija Rosa Huuska teki opiskelijatyönään dokumentin Tanssikummin työstä Kerttulin vanhainkodissa. Dokumentti julkistettiin 13.12.2018.

Dokumentti nähtävissä: https://vimeo.com/304687749 

Taidetutka-verkkolehti

YLE alueuutiset

Turun Sanomat, video

YLE, Akuutti

”On kaiken parhaita ne kosketukset” - Tanssikummi kotihoidossa/ Taiku sydän

Potkua taiteesta- Tanssikummi tulee ikäihmisen kotiin

Tanssikummi Kaarinassa

Tanssikummi päiväkodissa

Hyvää oloa kulttuurista/TS
  

Tapahtumakalenteri

huhtikuu 2020
M T K T P L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

TS Hyvinvointi/Tanssi on turkulainen perusoikeus
Tilaa uutiskirje