logo

Tanssikummit edistävät kehollista vuorovaikutusta

Tänä keväänä Tanssikummit Satu Hakamäki, Henna-Maria Hanhineva ja Jennifer Joffs työskentelevät maahanmuuttajien kanssa Turun kaupungin valmistavassa opetuksessa (valmo) ja vastaanottokeskuksessa osana Artsequal-tutkimushanketta.
Maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä yhteistä puhuttua kieltä ei usein ole, vaan Tanssikummi on kehollisen läsnäolon ja vuorovaikutuksen kautta yhteydessä ryhmäläisiin. Tanssikummit myös kehittävät toiminnan aikana kehonlukutaidon kurssia.

Valmo -ryhmän tavoitteena on oppia suomen kieltä ja kulttuuria. Tanssikummin mukaan ilmapiiri on rento ja opettajat huumorintajuisia. Mukana luokassa on myös kasvatus- ja kuntoutuskoira. Tanssikummi vierailee ryhmässä 1-2 kertaa viikossa helmikuusta toukokuun puoliväliin.
Valmo -ryhmässä tanssi ja liike lomittuvat suomen kielen oppimiseen. Ryhmäläiset ovat opetelleet verbejä eri aikamuodoissa liikkeen avulla. Lisäksi ryhmä on tutkinut Tanssikummin johdolla kehonosia ja vuorovaikutusta käsien kautta. Ryhmän kuuntelu, jokaisen oma liike ja liikkeen arvokkuus ovat myös ryhmän kevään aiheita.

Tanssikummi on itsekin tutkimusmatkalla, sillä hän ei voi etukäteen tietää, mitä matka näiden maahanmuuttajanuorten kanssa tuo tullessaan, mihin se muotoutuu ja mitä kaikkea Tanssikummi voi mahdollistaa heille ja mitä puolestaan hän itse oppii.


 

Vastaanottokeskuksen Tanssikummi-toiminnassa keskitytään siihen, mitä ryhmässä viestitään keholla. Tutkitaan, miten voidaan löytää sanatonta läheisyyttä, huomioida omia ja toisten (fyysisiä) rajoja, koskettaa ja kohdata lempeydellä.

Tanssikummi ei ohjaa valmiiksi suunniteltuja harjoituksia, vaan tekee havaintoja osallistujien liikkumisesta (minkälaisia tunteita, asenteita, tapoja ja tarpeita he välittävät liikkeellään) ja peilaa havaintojaan takaisin heille. Näin syntyy yhteinen tiedostettu kehollinen aihe tai haaste, jonka ympärillä rakennetaan tanssi.
Tanssikummi käyttää usein erilaista materiaalia kehollisten teemojen tai haasteiden löytämiseen ja havainnollistamiseen.
Kuvapankista valittu kuva kertoo hänelle jotain siitä, mitä on osallistujan tämän hetken olotila tai, mitä hän toivoo tai tarvitsee. Osallistujat myös piirtävät. Kun Tanssikummi esimerkiksi huomaa, että jollakin on vaikeuksia antaa muille tilaa tai huomioida muiden ihmisten rajoja, hän havainnollistaa oman tilan tarvetta piirtämällä taululiidulla tai teipillä ympyrän lattialla tai yhdessä piirretään osallistujien ääriviivat lattiaan.

Tanssikummi-toiminnassa on löydetty tapoja ja taitoja, millä voidaan luoda yhteinen kehollinen kieli, jossa hyväksytään ihmisten erilaisuudet ja rajat, löydetään ne säännöt, tavat, olemisen muodot, jotka kaikki voivat hyväksyä juuri tällä hetkellä.
Tanssikummin mukaan motivaatio hankkia uutta kehollista tietoa ja kehollisia vuorovaikutustaitoja on selkeästi kasvanut osallistujilla ja hän toivoo, että ne siirtyvät myös muihin vuorovaikutustilanteisiin.Tapahtumakalenteri

kesäkuu 2019
M T K T P L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30Tilaa uutiskirje